Podjela kompostera za biootpad iz kućanstva i vrta

Općina Lanišće kroz postupak jednostavne nabave, tijekom listopada 2023. godine, nabavila je 100 komada kompostera zapremine 350 litara za kompostiranje biootpada iz kućanstva i vrta.

Nabava kompostera sufinancirana je od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 80%-tnom iznosu, prema odobrenim sredstvima u sklopu Javnog poziva za neposredno sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (JP ZO-2/2023), dok je Općina Lanišće osigurala preostala sredstva.

Komposteri su pogodni za kompostiranje biootpada iz kućanstva i vrta, zapremine 350 litara, izrađeni od polietilena visoke gustoće (PEHD/HDPE), crne boje, dimenzije baze 81x81x74 cm, ukupne mase 11 kg, konstrukcije koja omogućuje njihovu uporabu i ljeti i zimi. Opremljeni su dvojnim bočnim vratašcima za vađenje komposta sa strane i poklopcem za ubacivanje komposta, bez donje stranice – dna zbog dodira s tlom i pristupa mikroorganizama, crva i slično. Montaža im je jednostavna.

Kompostirati se može:

  • kuhinjski otpad (sirovi ostaci voća i povrća, kora i listovi voća i povrća, ljuske jaja, talog kave i čaja, ostaci kruha i peciva, ostaci recikliranog papira),
  • vrtni ili zeleni otpad (otkos trave i živice, lišće, granje, uvenulo cvijeće, otpalo cvijeće, otpalo voće, zemlja iz lončarica za cvijeće, počupani korov, kora drveta, iglice četinara),
  • ostali biootpad (kosa, dlaka, slama, piljevina, borove iglice, papirnate maramice, manje količine papira u koje su bili zamotani kuhinjski otpaci).

Općina Lanišće namjerava podijeliti kompostere, stoga se zainteresirani mogu prijaviti pozivom na službeni telefonski broj 052/661-060, elektroničkim putem na službenu adresu e-pošte: opcina@lanisce.hr ili osobnim dolaskom u Jedinstveni upravni odjel Općine Lanišće, na adresu Lanišće 2, 52420 Buzet, do dana 3. studenoga 2023. godine.

Komposteri se dodjeljuju prema redoslijedu zaprimanja prijava, dok se ne podijele svi raspoloživi komposteri.

Uvjeti za dodjelu besplatnog kompostera su:

  • prijavitelj je obveznik plaćanja komunalne naknade za stambeni ili poslovni prostor na području Općine Lanišće,
  • prijavitelj je korisnik javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Lanišće,
  • prijavitelj nema dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema Općini Lanišće.

Provjeru traženih uvjeta za dodjelu besplatnog kompostera obavit će Jedinstveni upravni odjel Općine Lanišće prilikom obrade prijave.

Prijavitelj može podnijeti samo jednu prijavu te ima pravo na dodjelu samo jednog kompostera.

Prihvatljivi prijavitelji koji zadovoljavaju uvjete, naknadno će biti obaviješteni o načinu, mjestu i vremenu preuzimanja kompostera.

Prilikom preuzimanja kompostera potrebno je predočiti na uvid važeću osobnu iskaznicu te potpisati zapisnik o primopredaji.

Komposteri se preuzimaju u zatvorenim kutijama, s priloženim uputama za upotrebu.

Slika 1. Komposter (350 L)

Slikovni prikaz kompostera

Općina Lanišće © 2024 | Dizajn by Sedma Kuća
Park d.o.o. Buzet

Adresa: Sv. Ivan 12/1, 52420 Buzet

T: +385(0)52 662 456

E-mail: info@park.hr

Web: https://www.park.hr

Župni ured Lanišće

Naziv župe: Župa sv. Kancija, Kancijana i Kancijanile

Adresa: Lanišće 122, 52420 Lanišće

T: +385(0)95 921 7324

Župnik: Josip Mašina

Web: https://www.buzetskidekanat.com/

Osnovna škola "Vazmoslav Gržalja" Buzet, PŠ Lanišće

Adresa: Lanišće 126, 52420 Lanišće

T: +385(0)52 661 036

E-mail: ured@os-vgrzalja-buzet.skole.hr

Ravnateljica: Jadranka Bartolić Muzica

Voditelj: Željana Mrvoš

Web: https://www.os-vgrzalja-buzet.skole.hr/

Skip to content