Izjava o privatnosti

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA

U skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (SL EU L119; dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18.), Općina Lanišće u svom radu obvezuje se postupati u skladu s poštivanjem i zaštitom osobnih podataka i privatnosti korisnika ovih mrežnih stranica, sve dok se oni koriste u okviru dozvoljenih uvjeta korištenja.

Osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet te podaci potrebni za komunikaciju (npr. ime i prezime, adresa stanovanja, adresa e-pošte, kontakt brojevi telefona, mobilnih i faks uređaja i sl). Isti će biti prikupljani isključivo ako ih korisnik dobrovoljno dostavi putem ove mrežne stranice (https://lanisce.hr/), elektroničke pošte na adresu e-pošte: opcina@lanisce.hr, osobno ili poštom na adresu: Općina Lanišće, Lanišće 2, 52420 Buzet ili telefonom na broj: +385(0)52 661 060.

Dostavljene podatke koristimo u svrhu odgovora na upit korisnika ili dostavu tražene informacije, za pokretanje, odnosno vođenje postupaka iz naše nadležnosti na zahtjev korisnika, sakupljanja statističkih podataka korištenja ovih mrežnih stranica, poboljšanja iskustva pristupa mrežnoj stranici te se u druge svrhe neće koristiti.

Općina Lanišće obvezuje se da neće na bilo koji način učiniti dostupnima Vaše osobne podatke trećim stranama, osim u zakonom propisanim okvirima. Nakon ispunjenja svrhe prikupljanja podataka, Općina Lanišće iste će obrisati.

U svakom trenutku imate pravo uvida, ispravka, dopune, ograničavanja ili brisanja datih podataka te pravo odustati od date privole za obradu Vaših podataka i zatražiti prestanak njihove daljnje obrade.

Na našim mrežnim stranicama primjenjuju se tzv. kolačići (cookies) – tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj kojim se korisnik koristi.

Zadržavamo pravo da u svako doba, bez prethodne obavijesti, možemo izmijeniti i/ili dopuniti ovu Izjavu o zaštiti privatnosti i sigurnosti osobnih podataka (dalje u tekstu: Izjava o privatnosti). Izmijenjena i/ili dopunjena Izjava o privatnosti postaje važeća objavom na ovim mrežnim stranicama.

Na pristup i korištenje ovih mrežnih stranica te Izjavu o privatnosti primjenjuje se pravo Republike Hrvatske, a u slučaju spora nadležni su isključivo hrvatski sudovi.

Izjava o privatnosti primjenjuje se od 25. svibnja 2018. godine, a izmijenjena je 9. veljače 2024. godine.

Općina Lanišće

Općina Lanišće © 2024 | Dizajn by Sedma Kuća
Park d.o.o. Buzet

Adresa: Sv. Ivan 12/1, 52420 Buzet

T: +385(0)52 662 456

E-mail: info@park.hr

Web: https://www.park.hr

Župni ured Lanišće

Naziv župe: Župa sv. Kancija, Kancijana i Kancijanile

Adresa: Lanišće 122, 52420 Lanišće

T: +385(0)95 921 7324

Župnik: Josip Mašina

Web: https://www.buzetskidekanat.com/

Osnovna škola "Vazmoslav Gržalja" Buzet, PŠ Lanišće

Adresa: Lanišće 126, 52420 Lanišće

T: +385(0)52 661 036

E-mail: ured@os-vgrzalja-buzet.skole.hr

Ravnateljica: Jadranka Bartolić Muzica

Voditelj: Željana Mrvoš

Web: https://www.os-vgrzalja-buzet.skole.hr/

Skip to content