Zaštita osobnih podataka

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj je ustavna kategorija te je osigurana svakoj fizičkoj osobi u Republici Hrvatskoj bez obzira na državljanstvo i prebivalište, neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovni, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili osobinama.

Člankom 37. Ustava Republike Hrvatske propisano je sljedeće:

„Svakom se jamči sigurnost i tajnost osobnih podataka. Bez privole ispitanika, osobni se podaci mogu prikupljati, obrađivati i koristiti samo uz uvjete određene zakonom.
Zakonom se uređuje zaštita osobnih podataka te nadzor nad djelovanjem informatičkih sustava u državi.
Zabranjena je uporaba osobnih podataka suprotna utvrđenoj svrsi njihovoga prikupljanja“.

Svrha zaštite osobnih podataka

Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.

Pravna regulativa

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (SL EU L119; dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka)

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/2018)

Više informacija o zaštiti osobnih podataka dostupno je na internetskim stranicama Agencije za zaštitu osobnih podataka www.azop.hr.

Službenik za zaštitu osobnih podataka Općine Lanišće:

Ime i prezime: Aleksandar Puh, odvjetnik
Adresa i mjesto rada: Leharova 1 (II. kat), 52100 Pula
Telefonski broj: +385(0)52 222 200
Adresa e-pošte: mail@puh.legal

Službenik za zaštitu osobnih podataka je osoba imenovana od strane Općine Lanišće koja vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarenju prava na zaštitu osobnih podataka.
Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, zahtjeve za ispravak, brisanje, ograničenje i prigovor, molimo uputiti prema službeniku za zaštitu podataka.
Službenik za zaštitu osobnih podataka obavlja zadaće u skladu s člankom 39. Opće uredbe o zaštiti podataka

Općina Lanišće © 2024 | Dizajn by Sedma Kuća
Park d.o.o. Buzet

Adresa: Sv. Ivan 12/1, 52420 Buzet

T: +385(0)52 662 456

E-mail: info@park.hr

Web: https://www.park.hr

Župni ured Lanišće

Naziv župe: Župa sv. Kancija, Kancijana i Kancijanile

Adresa: Lanišće 122, 52420 Lanišće

T: +385(0)95 921 7324

Župnik: Josip Mašina

Web: https://www.buzetskidekanat.com/

Osnovna škola "Vazmoslav Gržalja" Buzet, PŠ Lanišće

Adresa: Lanišće 126, 52420 Lanišće

T: +385(0)52 661 036

E-mail: ured@os-vgrzalja-buzet.skole.hr

Ravnateljica: Jadranka Bartolić Muzica

Voditelj: Željana Mrvoš

Web: https://www.os-vgrzalja-buzet.skole.hr/

Skip to content