Izjava o pristupačnosti

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI MREŽNE STRANICE – OPĆINA LANIŠĆE

Izjava o pristupačnosti

Općina Lanišće nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora  („Narodne novine“, broj 17/19.; dalje u tekstu: Zakon o pristupačnosti) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.; dalje u tekstu: Direktiva (EU) 2016/2102).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište službene stranice Općine Lanišće koje se nalazi na adresi https://lanisce.hr.

Stupanj usklađenosti

Mrežna stranica Općine Lanišće djelomično je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti i Smjernicama CARNET-a za osiguravanje digitalne pristupačnosti koje su pregledane i odobrene od nacionalnih krovnih udruga osoba s invaliditetom.zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Preoblikovanjem mrežnih stranica 2023. godine te postavljanjem plug-ina za pristupačnost ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V3.2.1 (2021–03), uz iznimke koje se navode u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog neusklađenosti s nacionalnim zakonodavstvom iz sljedećih razloga:

 • zbog dinamičnosti naslovnice, čitačima ekrana koje koriste slijepe osobe sadržaj se ne prikazuje uvijek na isti način,

 • neki od .pdf dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati,

 • neke .pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc, .xls i .ppt datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje,

 • postoji jedan video sadržaj koji se sam pokreće bez interakcije korisnika,

 • dio poveznica nije podcrtan, odnosno ne sadrži prikladne tekstualne opise - postoji alternativa podcrtavanja poveznica putem sučelja u desnom gornjem kutu ekrana.

Podizanje razine pristupačnosti

Općina Lanišće provela je korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja u maksimalnoj mogućoj mjeri:

 • svaku objavljenu fotografiju poprati „alt tag“ s opisom sadržaja fotografije,

 • pružene su ekvivalentne alternative slušnom i vizualnom sadržaju,

 • stvorene su tablice koje se elegantno transformiraju,

 • osigurano je da se mrežne stranice s novim tehnologijama elegantno transformiraju,

 • osigurana je izravna dostupnost ugrađenih korisničkih sučelja,

 • korištene su W3C tehnologije i smjernice,

 • navedene su informacije o kontekstu i orijentaciji,

 • osigurani su jasni navigacijski mehanizmi,

 • osigurano je da su dokumenti jasni i jednostavni,

 • stvoren je sadržaj koji se može predstaviti na različite načine (npr. jednostavniji izgled) bez gubitka podataka ili strukture,

 • korisnicima je osigurano dovoljno vremena za čitanje i upotrebu sadržaja,

 • sadržaj je dizajniran na način za koji je poznato da ne uzrokuje napadaje,

 • kontrasti pozadine i teksta su u propisanim omjerima gdjegod je to moguće,

 • mrežnom stranicom može se upravljati posredstvom tipkovnice,

 • na mrežnoj stranici nema obrazaca ili skripti čije je izvođenje vremenski ograničeno,

 • mrežna stranica responzivna je i prilagođena prikazima na svim uređajima,

 • na mrežnoj stranici nema automatske izmjene jezika tekstova koji bi zbunjivali korisnike,

 • zbog bolje čitljivosti i lakšeg snalaženja, posebna je pozornost posvećena razmacima među elementima na stranici i dosljednosti navigacije,

 • korisnik u svakom trenutku zna gdje se nalazi na mrežnoj stranici,

 • boje ili grafike nisu ključne i nisu jedini kriterij kako bi neki sadržaj bio dostupan i vidljiv,

 • audio i video zapisi koji su objavljeni na mrežnoj stranici nikad ne dolaze samostalno, nego su popraćeni tekstualnim opisom koji prethodi zapisu.

Mrežne stranice Općine Lanišće optimizirane su za novije generacije internet preglednika:

 • Mozilla Firefox,

 • Google Chrome,

 • Opera,

 • Microsoft Edge.

Ovisno o pregledniku i vrsti pomoćne tehnologije, može doći do manjih odstupanja u prikazu stranice.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 13. srpnja 2022. godine, prema predlošku Izjave o pristupačnosti koja je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523 od 11. listopada 2018. godine.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lanišće.

Općina Lanišće redovito će revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Izjava o pristupačnosti posljednji puta revidirana je 9. veljače 2024. godine.

 Povratne informacije i podaci za kontakt

Podnošenjem zahtjeva Općini Lanišće možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti i Direktive (EU) 2016/2102.

Zahtjev možete poslati uputiti u Jedinstveni upravni odjel Općine Lanišće:

 • telefonom na broj: +385(0)52 661 060

 • elektroničkim putem na adresu e-pošte: opcina@lanisce.hr 

 • osobno ili poštom na adresu: Općina Lanišće, Jedinstveni upravni odjel, Lanišće 2, 52420 Buzet

Općina Lanišće dužna je na upite, obavijesti ili zahtjeve korisnika u vezi s osiguravanjem pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje:

Općina Lanišće © 2024 | Dizajn by Sedma Kuća
Park d.o.o. Buzet

Adresa: Sv. Ivan 12/1, 52420 Buzet

T: +385(0)52 662 456

E-mail: info@park.hr

Web: https://www.park.hr

Župni ured Lanišće

Naziv župe: Župa sv. Kancija, Kancijana i Kancijanile

Adresa: Lanišće 122, 52420 Lanišće

T: +385(0)95 921 7324

Župnik: Josip Mašina

Web: https://www.buzetskidekanat.com/

Osnovna škola "Vazmoslav Gržalja" Buzet, PŠ Lanišće

Adresa: Lanišće 126, 52420 Lanišće

T: +385(0)52 661 036

E-mail: ured@os-vgrzalja-buzet.skole.hr

Ravnateljica: Jadranka Bartolić Muzica

Voditelj: Željana Mrvoš

Web: https://www.os-vgrzalja-buzet.skole.hr/

Skip to content