Ustroj Općine Lanišće

Ustroj Općine Lanišće
Načelnik je nositelj izvršne vlasti u Općini Lanišće i rukovodi općinskom upravom.

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje u okviru svojih prava i dužnosti donosi opće i druge akte te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom Općine Lanišće.

Jedinstveni upravni odjel Općine Lanišće smješteno je u zgradi Općine u centru naselja Lanišće, na adresi Lanišće 2, 52420 Buzet. Upravni odjel obavlja upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom Općine i drugim propisima.
Članovi ustroja
Općina Lanišće © 2023 | Dizajn by Sedma Kuća
Skip to content