Ustroj Općine Lanišće

Ustroj Općine Lanišće
Općinska načelnica je nositeljica izvršne vlasti u Općini Lanišće.

Općinsko vijeće Općine Lanišće je predstavničko tijelo stanovnika i Općine Lanišće koje u okviru svojih prava i dužnosti donosi opće i druge akte te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, zakonom i podzakonskim propisima, Statutom Općine Lanišće i Poslovnikom Općinskog vjieća Općine Lanišće.

Jedinstveni upravni odjel Općine Lanišće obavlja upravne, stručne i druge poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Lanišće, u skladu sa zakonom, Statutom Općine Lanišće i drugim propisima.
Jedinstveni upravni odjel Općine Lanišće smješten je u zgradi Općine Lanišće u centru naselja Lanišće, na adresi Lanišće 2, 52420 Buzet.
Ustroj Općine
Općina Lanišće © 2024 | Dizajn by Sedma Kuća
Park d.o.o. Buzet

Adresa: Sv. Ivan 12/1, 52420 Buzet

T: +385(0)52 662 456

E-mail: info@park.hr

Web: https://www.park.hr

Župni ured Lanišće

Naziv župe: Župa sv. Kancija, Kancijana i Kancijanile

Adresa: Lanišće 122, 52420 Lanišće

T: +385(0)95 921 7324

Župnik: Josip Mašina

Web: https://www.buzetskidekanat.com/

Osnovna škola "Vazmoslav Gržalja" Buzet, PŠ Lanišće

Adresa: Lanišće 126, 52420 Lanišće

T: +385(0)52 661 036

E-mail: ured@os-vgrzalja-buzet.skole.hr

Ravnateljica: Jadranka Bartolić Muzica

Voditelj: Željana Mrvoš

Web: https://www.os-vgrzalja-buzet.skole.hr/

Skip to content