Obavijest o dostavi podataka o grobnim mjestima

U tijeku je izrada nacrta Odluke o grobljima na području općine Lanišće i pripadajućih akata kojima bi se, sukladno odredbama Zakona o grobljima („Narodne novine“, broj 19/98., 50/12., 89/17.), uredila problematika oko mjerila, načina dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje, vremenskim razmacima ukopa u popunjena grobna mjesta, načinu ukopa nepoznatih osoba, održavanju groblja i uklanjanja otpada, uvjetima upravljanja grobljem, uvjetima i mjerilima za plaćanje naknade za korištenje grobnih mjesta.

Sukladno odredbama Zakona o grobljima („Narodne novine“, broj 19/98., 50/12., 89/17.), groblja su komunalni objekti u vlasništvu jedinica lokalne samouprave (gradova i općina) na čijem se području nalaze.

Slijedom navedenog, pozivaju se svi oni koji do današnjeg dana nisu dostavili podatke kojima raspolažu vezano za grobna mjesta da do dana 15.12.2023. godine iste dostave Općini Lanišće pozivom na službeni telefonski broj 052/661-060, elektroničkim putem na službenu adresu e-pošte: opcina@lanisce.hr ili osobnim dolaskom u Jedinstveni upravni odjel Općine Lanišće, na adresi Lanišće 2, 52420 Buzet.

Općina Lanišće © 2024 | Dizajn by Sedma Kuća
Park d.o.o. Buzet

Adresa: Sv. Ivan 12/1, 52420 Buzet

T: +385(0)52 662 456

E-mail: info@park.hr

Web: https://www.park.hr

Župni ured Lanišće

Naziv župe: Župa sv. Kancija, Kancijana i Kancijanile

Adresa: Lanišće 122, 52420 Lanišće

T: +385(0)95 921 7324

Župnik: Josip Mašina

Web: https://www.buzetskidekanat.com/

Osnovna škola "Vazmoslav Gržalja" Buzet, PŠ Lanišće

Adresa: Lanišće 126, 52420 Lanišće

T: +385(0)52 661 036

E-mail: ured@os-vgrzalja-buzet.skole.hr

Ravnateljica: Jadranka Bartolić Muzica

Voditelj: Željana Mrvoš

Web: https://www.os-vgrzalja-buzet.skole.hr/

Skip to content