Savjetovanja s javnošću – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Općina Lanišće objavljuje početak savjetovanja s javnošću za nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Lanišće

Savjetovanje traje od dana 2. listopada 2023. godine do dana 2. studenoga 2023. godine

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do dana 2. studenoga 2023. godine dostave svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja na predloženi nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Lanišće, na adresu elektroničke pošte: opcina@lanisce.hr, uz prilaganje Obrasca za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću.

Uvjeti i način sudjelovanja u javnom savjetovanju

  • Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Lanišće (“Službene novine Istarske županije”, broj 1/22.)
  • Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Lanišće
  • Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću

Općina Lanišće © 2024 | Dizajn by Sedma Kuća
Park d.o.o. Buzet

Adresa: Sv. Ivan 12/1, 52420 Buzet

T: +385(0)52 662 456

E-mail: info@park.hr

Web: https://www.park.hr

Župni ured Lanišće

Naziv župe: Župa sv. Kancija, Kancijana i Kancijanile

Adresa: Lanišće 122, 52420 Lanišće

T: +385(0)95 921 7324

Župnik: Josip Mašina

Web: https://www.buzetskidekanat.com/

Osnovna škola "Vazmoslav Gržalja" Buzet, PŠ Lanišće

Adresa: Lanišće 126, 52420 Lanišće

T: +385(0)52 661 036

E-mail: ured@os-vgrzalja-buzet.skole.hr

Ravnateljica: Jadranka Bartolić Muzica

Voditelj: Željana Mrvoš

Web: https://www.os-vgrzalja-buzet.skole.hr/

Skip to content