Proračun za 2023. godinu

OPĆINA LANIŠĆE OBJAVLJUJE POČETAK SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU za Nacrt prijedloga Plana proračuna za 2023. godinu Općine Lanišće. Savjetovanje traje od 23. studenoga 2022. godine do 8. prosinca 2022. godine.

Objavu s uputama o načinu i uvjetima sudjelovanja u savjetovanju možete preuzeti na ovoj stranici.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 8. prosinca 2022. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Plana proračuna za 2022. godinu Općine Lanišće, putem pošte ili osobno na adresu: Općina Lanišće, Lanišće 2, 52420 Buzet ili slanjem maila na adresu opcina.lanisce@pu.t-com.hr – uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na ovoj stranici.

Nacrt prijedloga Plana proračuna za 2023. godinu Općine Lanišće možete preuzeti u nastavku. Nacrt prijedloga Plana proračuna za 2023. godinu Općine Lanišće koji je objavljen na internet stranicama Općine Lanišće predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Plana.


Općina Lanišće © 2024 | Dizajn by Sedma Kuća
Park d.o.o. Buzet

Adresa: Sv. Ivan 12/1, 52420 Buzet

T: +385(0)52 662 456

E-mail: info@park.hr

Web: https://www.park.hr

Župni ured Lanišće

Naziv župe: Župa sv. Kancija, Kancijana i Kancijanile

Adresa: Lanišće 122, 52420 Lanišće

T: +385(0)95 921 7324

Župnik: Josip Mašina

Web: https://www.buzetskidekanat.com/

Osnovna škola "Vazmoslav Gržalja" Buzet, PŠ Lanišće

Adresa: Lanišće 126, 52420 Lanišće

T: +385(0)52 661 036

E-mail: ured@os-vgrzalja-buzet.skole.hr

Ravnateljica: Jadranka Bartolić Muzica

Voditelj: Željana Mrvoš

Web: https://www.os-vgrzalja-buzet.skole.hr/

Skip to content