Odluka o izdavanju suglasnosti za korištenje prostora zgrade stare škole u Račjoj Vasi

Općina Lanišće daje suglasnost Udruzi „Pokret Odmora“ iz Zagreba, Malešnica 50,
OIB: 74279433922 (u daljnjem tekstu: Organizator utrke) za korištenje prostora prizemlja,
međukatnog prostora i prvog kata (osim bočne prostorije) zgrade stare škole u Račjoj Vasi, na
adresi Račja Vas 22, k.č. 149/2 zgr. k.o. Trstenik, u vlasništvu Općine Lanišće 1/1, u svrhu
tranzicijske zone za utrku Adventure Race Croatia (u daljnjem tekstu: utrka) u razdoblju od 17.
svibnja od 9:00 sati do 19. svibnja 2023. godine do 9:00 sati.

PDF dokument

Općina Lanišće © 2023 | Dizajn by Sedma Kuća
Skip to content