Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Lanišće za školsku/akademsku 2023./2024. godinu

Općinska načelnica Općine Lanišće raspisuje

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Lanišće za školsku/akademsku 2023./2024. godinu

Općina Lanišće dodjeljuje stipendije za učenike i studente s područja Općine Lanišće za nastavak obrazovanja u srednjim školama i visokim učilištima izvan područja Općine Lanišće, s ciljem potpore i poticanja na daljnje obrazovanje i jačanje ljudskih resursa.

Pravo prijave na Natječaj za dodjelu stipendija imaju redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti sveučilišnih (prijediplomskih, diplomskih i integriranih prijediplomskih i diplomskih) i stručnih (kratkih, prijediplomskih i diplomskih) studija i s njima izjednačenih studija, za nastavak obrazovanja u srednjim školama i visokim učilištima izvan područja Općine Lanišće koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

  • Da su državljani Republike Hrvatske,
  • Imaju prebivalište na području Općine Lanišće u posljednjih pet (5) godina,
  • Da jedan od roditelja odnosno skrbnika ima prijavljeno prebivalište na području Općine Lanišće u posljednjih pet (5) godina (ako podnositelj prijave nije navršio 18 (osamnaest) godina života),
  • Nisu istovremeno korisnici županijskih ili državnih stipendija ili stipendija iz drugih izvora.

Prijavi na Natječaj za dodjelu stipendija potrebno je priložiti:

  • Presliku domovnice ili presliku važeće osobne iskaznice,
  • Elektronički zapis ili presliku potvrde policijske uprave o prebivalištu podnositelja prijave te jednog od roditelja odnosno skrbnika (ukoliko podnositelj prijave nije navršio 18 (osamnaest) godina života), iz koje je vidljivo prebivalište na području Općine Lanišće u posljednjih pet (5) godina – ne starije od šest (6) mjeseci,
  • Presliku svjedodžbe iz prethodne školske godine odnosno presliku prijepisa ocjena položenih ispita s prethodne godine studija,
  • Presliku potvrde škole odnosno visokog učilišta o upisu na redovno školovanje odnosno studiranje u školskoj/akademskoj 2023./2024. godini, s naznakom koju nastavnu odnosno studijsku godinu upisuje,
  • Druge dokumente koji su potrebni za dokazivanje ispunjavanja uvjeta iz Natječaja za dodjelu stipendija.

Prijave na Natječaj za dodjelu stipendija predaju se na propisanom obrascu (Prilog 1.): Dokument

Rok za podnošenje prijava na Natječaj za dodjelu stipendija je: 25. listopada 2023. godine.

Prijave se dostavljaju poštom ili se predaju osobno na adresu: Općina Lanišće, Jedinstveni upravni odjel, Lanišće 2, 52420 Buzet ili elektroničkim putem na službenu adresu elektroničke pošte: opcina@lanisce.hr.

Cijeli tekst Natječaja za dodjelu stipendija možete pogledati u nastavku: PDF

Općina Lanišće © 2023 | Dizajn by Sedma Kuća
Skip to content