Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima 22/23

Općinska načelnica Općine Lanišće, dana 7. listopada 2022. godine raspisuje
Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine
Lanišće u školskoj/akademskoj 2022./2023. godini. Prijave za stipendiju
podnose se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lanišće na propisanom
obrascu, osobno ili preporučenom poštom na adresu:

Općina Lanišće, Jedinstveni upravni odjel, Lanišće 2, 52420 Buzet, s naznakom “NATJEČAJ – za
stipendije” ili putem elektroničke pošte na e-mail adresu: opcina.lanisce@pu.t-com.hr u roku od 14 dana od objave Natječaja, odnosno
zaključno do 21. listopada 2022. godine.
Uz prijavu je obavezno priložiti:
a)    presliku osobne iskaznice,
b)    uvjerenje o prebivalištu (izdaje nadležna Policijska uprava) – ne
starije od 6 mjeseci,
c)    presliku svjedodžbe, odnosno indeksa ili druge mjerodavne isprave s
ocjenama postignutim u prethodnoj godini školovanja/studiranja,
d)    potvrdu ili uvjerenje o redovitom upisu u školsku/akademsku
2022./2023. godinu, s naznakom godine školovanja/studiranja,
e)    druge dokumente, ako su potrebni za dokazivanje ispunjavanja uvjeta
Natječaja,
f)    izjava da učenik/student ne prima stipendiju po drugoj osnovi.
Zakašnjele i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Općina Lanišće © 2024 | Dizajn by Sedma Kuća
Park d.o.o. Buzet

Adresa: Sv. Ivan 12/1, 52420 Buzet

T: +385(0)52 662 456

E-mail: info@park.hr

Web: https://www.park.hr

Župni ured Lanišće

Naziv župe: Župa sv. Kancija, Kancijana i Kancijanile

Adresa: Lanišće 122, 52420 Lanišće

T: +385(0)95 921 7324

Župnik: Josip Mašina

Web: https://www.buzetskidekanat.com/

Osnovna škola "Vazmoslav Gržalja" Buzet, PŠ Lanišće

Adresa: Lanišće 126, 52420 Lanišće

T: +385(0)52 661 036

E-mail: ured@os-vgrzalja-buzet.skole.hr

Ravnateljica: Jadranka Bartolić Muzica

Voditelj: Željana Mrvoš

Web: https://www.os-vgrzalja-buzet.skole.hr/

Skip to content