Natječaj za dodjelu javnih priznanja Općine Lanišće

Na temelju Odluke o javnim priznanjima Općine Lanišće („Službene novine Istarske županije“, broj 5/19.), Odbor za javna priznanja Općine Lanišće raspisuje dana 1. travnja 2022. godine Natječaj za dodjelu javnih priznanja Općine Lanišće.

Cijeli tekst javnog natječaja nalazi se na sljedećoj poveznici:

Natječaj za dodjelu javnih priznanja Općine Lanišće

Tekst javnog natječaja objavljen je i na Oglasnoj ploči Općine Lanišće.

Javni natječaj provest će se prikupljanjem pisanih prijedloga. Pisani prijedlozi dostavljaju se u zatvorenoj omotnici osobno ili putem pošte preporučeno na adresu: Općina Lanišće, Lanišće 2, 52420 Buzet, s naznakom “Za dodjelu javnih priznanja Općine Lanišće – ne otvaraj“.

Općina Lanišće © 2023 | Dizajn by Sedma Kuća
Skip to content