Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Lanišće

Na temelju Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Lanišće („Službene novine Istarske županije“, broj 27/20. i 5/22.), Općinska načelnica Općine Lanišće raspisuje dana 1. travnja 2022. godine Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Lanišće.

Cijeli tekst javnog natječaja nalazi se na sljedećoj poveznici:

Tekst javnog natječaja objavljen je i na Oglasnoj ploči Općine Lanišće.

Javni natječaj provest će se prikupljanjem pisanih ponuda. Pisane ponude s traženom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici osobno ili putem pošte preporučeno na adresu: Općina Lanišće, Povjerenstvo za zakup poslovnog prostora, Lanišće 2, 52420 Buzet, s naznakom “Prijava na natječaj za zakup poslovnog prostora“.

Rok za dostavu pisanih ponuda je 11. travnja 2022. godine.

Općina Lanišće © 2023 | Dizajn by Sedma Kuća
Skip to content