Javni poziv za subvencioniranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za ugradnju sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima

Upravni odjel za gospodarstvo Istarske županije dana 10. listopada 2023. godine objavio je Javni poziv za subvencioniranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za ugradnju sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima.

Detaljnije informacije možete pronaći na sljedećoj poveznici: Javni poziv za subvencioniranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za ugradnju sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima

Općina Lanišće © 2023 | Dizajn by Sedma Kuća
Skip to content