Prijava podataka o kući za odmor

Obavijest obveznicima poreza na kuće za odmor

Pozivaju se novi vlasnici kuća za odmor na području Općine Lanišće, kao i postojeći vlasnici, ukoliko prijavljuju promjenu podataka, da dostave prijavu podataka o kući za odmor radi utvrđivanja poreza na kuće za odmor u 2024. godini.

U skladu sa Zakonom o lokalnim porezima („Narodne novine“, broj 115/16., 101/17., 114/22. i 114/23.) kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski, odnosno koji se ne koristi za trajno stanovanje. Kućom za odmor ne smatraju se gospodarske zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne ili fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području Općine Lanišće.
Obveza plaćanja poreza na dohodak s osnove obavljanja djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova prema odredbama posebnog propisa o porezu na dohodak nema utjecaja na utvrđivanje statusa kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor na području Općine Lanišće plaća se u iznosu od 2,50 EUR/m2 korisne površine kuće za odmor za cijelo područje Općine Lanišće, u skladu s Odlukom o porezima Općine Lanišće („Službene novine Istarske županije“, broj 30/23.).

Prijave podataka o kućama za odmor (adresa – mjesto, ulica i kućni broj, korisna površina objekta, podaci o vlasniku i dr.) mogu se dostaviti elektroničkim putem na adresu e-pošte: opcina@lanisce.hr te osobno ili putem pošte u Jedinstveni upravni odjel Općine Lanišće na adresu sjedišta Općine Lanišće, Lanišće 2, Lanišće – 52420 Buzet, zaključno s danom 31. ožujka 2024. godine.

Molimo da uz prijave podataka o kućama za odmor dostavite i popratnu dokumentaciju (preslik zemljišno-knjižnog izvatka, ugovor o nasljeđivanju ili darovanju, rješenje suda i dr.).

Obrazac prijave podataka možete preuzeti ovdje.

Općina Lanišće © 2024 | Dizajn by Sedma Kuća
Park d.o.o. Buzet

Adresa: Sv. Ivan 12/1, 52420 Buzet

T: +385(0)52 662 456

E-mail: info@park.hr

Web: https://www.park.hr

Župni ured Lanišće

Naziv župe: Župa sv. Kancija, Kancijana i Kancijanile

Adresa: Lanišće 122, 52420 Lanišće

T: +385(0)95 921 7324

Župnik: Josip Mašina

Web: https://www.buzetskidekanat.com/

Osnovna škola "Vazmoslav Gržalja" Buzet, PŠ Lanišće

Adresa: Lanišće 126, 52420 Lanišće

T: +385(0)52 661 036

E-mail: ured@os-vgrzalja-buzet.skole.hr

Ravnateljica: Jadranka Bartolić Muzica

Voditelj: Željana Mrvoš

Web: https://www.os-vgrzalja-buzet.skole.hr/

Skip to content