Javni natječaj za podnošenje pisanog prijedloga za dodjelu javnog priznanja Općine Lanišće u 2024. godini

Odbor za dodjelu javnih priznanja Općine Lanišće dana 29. travnja 2024. godine objavljuje Javni natječaj za podnošenje pisanog prijedloga za dodjelu javnog priznanja Općine Lanišće u 2024. godini.

Javni natječaj sadrži uvjete za dodjelu javnog priznanja Općine Lanišće, podatke o dokumentaciji koju je potrebno priložiti uz pisani prijedlog, način i rokove dostave pisanog prijedloga.

Javna priznanja Općine Lanišće su:

  • Počasni građanin Općine Lanišće,
  • Nagrada Općine Lanišće za životno djelo,
  • Nagrada Općine Lanišće,
  • Plaketa Općine Lanišće,
  • Grb Općine Lanišće.

Pravo predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Lanišće imaju trgovačka društva, ustanove, vjerske zajednice, političke stranke, udruge građana, građani pojedinačno, druge pravne osobe koje osobito pridonose razvoju Općine Lanišće.

Pisani prijedlog za dodjelu javnog priznanja Općine Lanišće dostavlja se Odboru za dodjelu javnih priznanja Općine Lanišće koji sastavlja konačan prijedlog s obrazloženjem za svakoga kandidata i upućuje ga Općinskom vijeću Općine Lanišće, koje donosi odluku o dodjeli javnog priznanja Općine Lanišće.

Pisani prijedlozi dostavljaju se do 14. svibnja 2024. godine.

Valjanim pisanim prijedlozima smatrat će se pisani prijedlozi dostavljeni elektroničkim putem ili osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine Lanišće do 15:00 sati dana 14. svibnja 2024. godine, odnosno putem pošte preporučeno s poštanskim štambiljem zaključno s navedenim datumom.

Nepotpuni i nepravovremeni pisani prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

Uvjeti, kriteriji i postupak za dodjelu javnih priznanja uređeni su Odlukom o javnim priznanjima Općine Lanišće („Službene novine Istarske županije“, broj 5/19.).

Javni natječaj za podnošenje pisanog prijedloga za dodjelu javnog priznanja Općine Lanišće u 2024. godini

Obrazac za podnošenje pisanog prijedloga za dodjelu javnog priznanja Općine Lanišće u 2024. godini

Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Lanišće u 2024. godini

Općina Lanišće © 2024 | Dizajn by Sedma Kuća
Park d.o.o. Buzet

Adresa: Sv. Ivan 12/1, 52420 Buzet

T: +385(0)52 662 456

E-mail: info@park.hr

Web: https://www.park.hr

Župni ured Lanišće

Naziv župe: Župa sv. Kancija, Kancijana i Kancijanile

Adresa: Lanišće 122, 52420 Lanišće

T: +385(0)95 921 7324

Župnik: Josip Mašina

Web: https://www.buzetskidekanat.com/

Osnovna škola "Vazmoslav Gržalja" Buzet, PŠ Lanišće

Adresa: Lanišće 126, 52420 Lanišće

T: +385(0)52 661 036

E-mail: ured@os-vgrzalja-buzet.skole.hr

Ravnateljica: Jadranka Bartolić Muzica

Voditelj: Željana Mrvoš

Web: https://www.os-vgrzalja-buzet.skole.hr/

Skip to content