Prostorni plan

Prostorni plan uređenja Općine Lanišće
 • PROČIŠĆENI TEKST ODREDBI ZA PROVEDBU I GRAFIČKOG DIJELA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE LANIŠĆE
  (Službene novine Općine Lanišće, broj 08/05., Službene novine Istarske županije, broj 25/18., 27/20. i 33/20. - pročišćeni tekst)
 • Knjiga 1. - Tekstualni dio
 • Knjiga 2. - Grafički dio
 • 1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA - M 1:25.000
 • 2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - M 1:25.000
 • 3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA - M 1:25.000
 • 3.1. Područja posebnih uvjeta korištenja
 • 3.2. Područja posebnih ograničenja u korištenju
 • 4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA - M 1:5.000
Općina Lanišće © 2024 | Dizajn by Sedma Kuća
Park d.o.o. Buzet

Adresa: Sv. Ivan 12/1, 52420 Buzet

T: +385(0)52 662 456

E-mail: info@park.hr

Web: https://www.park.hr

Župni ured Lanišće

Naziv župe: Župa sv. Kancija, Kancijana i Kancijanile

Adresa: Lanišće 122, 52420 Lanišće

T: +385(0)95 921 7324

Župnik: Josip Mašina

Web: https://www.buzetskidekanat.com/

Osnovna škola "Vazmoslav Gržalja" Buzet, PŠ Lanišće

Adresa: Lanišće 126, 52420 Lanišće

T: +385(0)52 661 036

E-mail: ured@os-vgrzalja-buzet.skole.hr

Ravnateljica: Jadranka Bartolić Muzica

Voditelj: Željana Mrvoš

Web: https://www.os-vgrzalja-buzet.skole.hr/

Skip to content