Provedbeni program Općine Lanišće

Provedbeni program Općine Lanišće za razdoblje od 2022. do 2025. godine

Provedbeni program JLS izrađuje se u skladu s odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17. i 151/22.).

Općinska načelnica Općine Lanišće dana 15. prosinca 2021. godine donijela je Provedbeni program Općine Lanišće za razdoblje od 2022. do 2025. godine, KLASA: 302-02/21-01/01, URBROJ: 2106/02-02-01-21-1 (dalje u tekstu: Provedbeni program Općine Lanišće).

Provedbeni program Općine Lanišće je kratkoročni akt strateškog planiranja povezan s višegodišnjim proračunom kojeg izvršno tijelo donosi najkasnije u roku od 120 dana od dana stupanja na dužnost, a odnosi se na mandatno razdoblje te opisuje prioritetne mjere i aktivnosti za provedbu ciljeva iz povezanih, hijerarhijski viših akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za Općinu Lanišće.

 

Godišnje izvješće:

Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Općine Lanišće izrađuje se u svrhu ispunjavanja obveze utvrđene člankom 26. stavkom 5. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17. i 151/22.).

Obveza izrade i podnošenja Godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa Općine Lanišće propisana je odredbama Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 44/23.).

Općina Lanišće © 2024 | Dizajn by Sedma Kuća
Park d.o.o. Buzet

Adresa: Sv. Ivan 12/1, 52420 Buzet

T: +385(0)52 662 456

E-mail: info@park.hr

Web: https://www.park.hr

Župni ured Lanišće

Naziv župe: Župa sv. Kancija, Kancijana i Kancijanile

Adresa: Lanišće 122, 52420 Lanišće

T: +385(0)95 921 7324

Župnik: Josip Mašina

Web: https://www.buzetskidekanat.com/

Osnovna škola "Vazmoslav Gržalja" Buzet, PŠ Lanišće

Adresa: Lanišće 126, 52420 Lanišće

T: +385(0)52 661 036

E-mail: ured@os-vgrzalja-buzet.skole.hr

Ravnateljica: Jadranka Bartolić Muzica

Voditelj: Željana Mrvoš

Web: https://www.os-vgrzalja-buzet.skole.hr/

Skip to content