Pristup informacijama

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.) uređeno je pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

 

Službenik za informiranje

Općina Lanišće javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Općine Lanišće na sljedeće moguće načine:

  1. Elektroničkom poštom na e-mail: opcina@lanisce.hr, na predviđenom obrascu Zahtjeva,

  2. Poštom na adresu: Općina Lanišće, Lanišće 2, 52420 Buzet, na predviđenom obrascu Zahtjeva

  3. Osobno na adresu: Općina Lanišće, Lanišće 2, 52420 Buzet, na predviđenom obrascu Zahtjeva u uredovno radno vrijeme Općine Lanišće

Odlučivanje o podnesenom zahtjevu

O zahtjevu za pravo na pristup informaciji službenik za informiranje odlučit će u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva sukladno zakonskim odredbama.
Davanje informacije korisniku može biti ostvareno neposrednim davanjem informacije, davanjem informacije pisanim putem, uvidom u dokumente i izradom, dostavljanjem preslika dokumenata koji sadrži traženu dokumentaciju te na drugi prikladan način.

Službenik za informiranje Općine Lanišće Lorena Žakić

Općina Lanišće, Lanišće 2, 52420 Buzet
Tel.: 052/661-060
E-mail: opcina@lanisce.hr

Općina Lanišće © 2023 | Dizajn by Sedma Kuća
Skip to content